Списък на файловете в пакета packagesearch в bullseye, архитектура armel

/usr/bin/packagesearch
/usr/lib/packagesearch/libaptplugin.so
/usr/lib/packagesearch/libdebtagsplugin.so
/usr/lib/packagesearch/libfilenameplugin.so
/usr/lib/packagesearch/liborphanplugin.so
/usr/lib/packagesearch/libscreenshotplugin.so
/usr/share/applications/packagesearch.desktop
/usr/share/doc/packagesearch/README
/usr/share/doc/packagesearch/TODO
/usr/share/doc/packagesearch/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/packagesearch/changelog.gz
/usr/share/doc/packagesearch/content.html
/usr/share/doc/packagesearch/copyright
/usr/share/man/man1/packagesearch.1.gz
/usr/share/packagesearch/translations/aptplugin_de.qm
/usr/share/packagesearch/translations/aptplugin_es.qm
/usr/share/packagesearch/translations/debtagsplugin_de.qm
/usr/share/packagesearch/translations/debtagsplugin_es.qm
/usr/share/packagesearch/translations/filenameplugin_de.qm
/usr/share/packagesearch/translations/filenameplugin_es.qm
/usr/share/packagesearch/translations/orphanplugin_de.qm
/usr/share/packagesearch/translations/orphanplugin_es.qm
/usr/share/packagesearch/translations/packagesearch_de.qm
/usr/share/packagesearch/translations/packagesearch_es.qm
/usr/share/packagesearch/translations/screenshotplugin_de.qm
/usr/share/packagesearch/translations/screenshotplugin_es.qm
/usr/share/pixmaps/packagesearch.png
/usr/share/pixmaps/packagesearch.xpm
/usr/share/pixmaps/packagesearch/back.png
/usr/share/pixmaps/packagesearch/clear.png
/usr/share/pixmaps/packagesearch/forward.png
/usr/share/pixmaps/packagesearch/install-package.png
/usr/share/pixmaps/packagesearch/packagesearch.png
/usr/share/pixmaps/packagesearch/remove-package.png