Списък на файловете в пакета midicsv в bullseye, архитектура armel

/usr/bin/csvmidi
/usr/bin/midicsv
/usr/share/doc/midicsv/README.gz
/usr/share/doc/midicsv/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/midicsv/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/midicsv/copyright
/usr/share/doc/midicsv/examples/acomp.pl
/usr/share/doc/midicsv/examples/bad.csv
/usr/share/doc/midicsv/examples/ce3k.csv
/usr/share/doc/midicsv/examples/chorus.pl
/usr/share/doc/midicsv/examples/count_events.pl
/usr/share/doc/midicsv/examples/drummer.pl
/usr/share/doc/midicsv/examples/exchannel.pl
/usr/share/doc/midicsv/examples/general_midi.pl
/usr/share/doc/midicsv/examples/torture.pl.gz
/usr/share/doc/midicsv/examples/transpose.pl
/usr/share/doc/midicsv/log.txt.gz
/usr/share/man/man1/csvmidi.1.gz
/usr/share/man/man1/midicsv.1.gz
/usr/share/man/man5/midicsv.5.gz