Списък на файловете в пакета lxqt-policykit в bullseye, архитектура armel

/etc/xdg/autostart/lxqt-policykit-agent.desktop
/usr/bin/lxqt-policykit-agent
/usr/share/doc/lxqt-policykit/AUTHORS
/usr/share/doc/lxqt-policykit/README.md
/usr/share/doc/lxqt-policykit/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lxqt-policykit/changelog.gz
/usr/share/doc/lxqt-policykit/copyright
/usr/share/man/man1/lxqt-policykit-agent.1.gz