Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-geoip в bullseye, архитектура armel

/usr/lib/lighttpd/mod_geoip.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-geoip