Списък на файловете в пакета libghc-xmonad-dev в bullseye, архитектура armel

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/libHSxmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU-ghc8.6.5.so
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/Paths_xmonad.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/Paths_xmonad.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Config.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Config.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Core.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Core.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Layout.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Layout.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Main.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Main.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/ManageHook.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/ManageHook.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Operations.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/Operations.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/StackSet.dyn_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/XMonad/StackSet.hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/arm-linux-ghc-8.6.5/xmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU/libHSxmonad-0.15-7vdJ78ndRwKDWC9Ij4IDiU.a
/usr/share/doc/libghc-xmonad-dev/buildinfo_armel.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-dev/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-xmonad-dev/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libghc-xmonad-dev
/var/lib/ghc/package.conf.d/xmonad-0.15.conf