Списък на файловете в пакета libblitz0v5 в bullseye, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libblitz.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libblitz.so.0.0.0
/usr/share/doc/libblitz0v5/README.Debian
/usr/share/doc/libblitz0v5/README.md.gz
/usr/share/doc/libblitz0v5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libblitz0v5/changelog.gz
/usr/share/doc/libblitz0v5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libblitz0v5