Списък на файловете в пакета alsaplayer-jack в bullseye, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/alsaplayer/output/libjack_out.so
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/changelog.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-jack/copyright