Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-vhostdb-pgsql в bullseye, архитектура arm64

/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_pgsql.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-vhostdb-pgsql