Списък на файловете в пакета libssl1.1 в bullseye, архитектура arm64

/usr/lib/aarch64-linux-gnu/engines-1.1/afalg.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/engines-1.1/capi.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/engines-1.1/padlock.so
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcrypto.so.1.1
/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libssl.so.1.1
/usr/share/doc/libssl1.1/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/changelog.gz
/usr/share/doc/libssl1.1/copyright