Списък на файловете в пакета libnss-ldapd в bullseye, архитектура arm64

/lib/aarch64-linux-gnu/libnss_ldap.so.2
/usr/share/doc/libnss-ldapd/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss-ldapd/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnss-ldapd/changelog.gz
/usr/share/doc/libnss-ldapd/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libnss-ldapd