Списък на файловете в пакета fortune-mod в bullseye, архитектура arm64

/usr/bin/strfile
/usr/bin/unstr
/usr/games/fortune
/usr/share/doc/fortune-mod/README.Debian
/usr/share/doc/fortune-mod/README.gz
/usr/share/doc/fortune-mod/changelog.Debian.arm64.gz
/usr/share/doc/fortune-mod/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fortune-mod/changelog.gz
/usr/share/doc/fortune-mod/copyright
/usr/share/lintian/overrides/fortune-mod
/usr/share/man/man1/strfile.1.gz
/usr/share/man/man1/unstr.1.gz
/usr/share/man/man6/fortune.6.gz
/usr/share/menu/fortune-mod