Списък на файловете в пакета libghc-ansi-terminal-prof в bullseye, архитектура amd64

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/ansi-terminal-0.8.2-3u77sgUYOmx5VpFzqliI58/System/Console/ANSI.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/ansi-terminal-0.8.2-3u77sgUYOmx5VpFzqliI58/System/Console/ANSI/Codes.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/ansi-terminal-0.8.2-3u77sgUYOmx5VpFzqliI58/System/Console/ANSI/Types.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/ansi-terminal-0.8.2-3u77sgUYOmx5VpFzqliI58/System/Console/ANSI/Unix.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/x86_64-linux-ghc-8.6.5/ansi-terminal-0.8.2-3u77sgUYOmx5VpFzqliI58/libHSansi-terminal-0.8.2-3u77sgUYOmx5VpFzqliI58_p.a
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-prof/buildinfo_amd64.gz
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-prof/changelog.gz
/usr/share/doc/libghc-ansi-terminal-prof/copyright