Списък на файловете в пакета tesseract-ocr-enm в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/tesseract-ocr-enm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tesseract-ocr-enm/changelog.gz
/usr/share/doc/tesseract-ocr-enm/copyright
/usr/share/tesseract-ocr/4.00/tessdata/enm.traineddata