Списък на файловете в пакета ruby-multipart-post в bullseye, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/composite_io.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/multipart_post.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/multipartable.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/net/http/post/multipart.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/parts.rb
/usr/share/doc/ruby-multipart-post/README.md
/usr/share/doc/ruby-multipart-post/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-multipart-post/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-multipart-post/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/multipart-post-2.0.0.gemspec