Списък на файловете в пакета ruby-capture-output в bullseye, архитектура all

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/capture-output.rb
/usr/share/doc/ruby-capture-output/README.md
/usr/share/doc/ruby-capture-output/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-capture-output/copyright
/usr/share/rubygems-integration/all/specifications/capture-output-1.0.0.gemspec