Списък на файловете в пакета python3-libvoikko в bullseye, архитектура all

/usr/lib/python3/dist-packages/libvoikko.py
/usr/share/doc/python3-libvoikko/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-libvoikko/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-libvoikko/copyright