Списък на файловете в пакета parser3-common в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/parser3-common/NEWS.gz
/usr/share/doc/parser3-common/README
/usr/share/doc/parser3-common/README.Debian
/usr/share/doc/parser3-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/parser3-common/changelog.gz
/usr/share/doc/parser3-common/copyright
/usr/share/doc/parser3-common/examples/apache.conf
/usr/share/doc/parser3-common/examples/index.en.html
/usr/share/doc/parser3-common/examples/index.ru.html
/usr/share/doc/parser3-common/operators.ru.txt.gz
/usr/share/parser3/charsets/cp866.cfg
/usr/share/parser3/charsets/koi8-r.cfg
/usr/share/parser3/charsets/koi8-u.cfg
/usr/share/parser3/charsets/windows-1250.cfg
/usr/share/parser3/charsets/windows-1251.cfg
/usr/share/parser3/charsets/windows-1254.cfg
/usr/share/parser3/charsets/windows-1257.cfg
/usr/share/parser3/charsets/x-mac-cyrillic.cfg