Списък на файловете в пакета node-wrappy в bullseye, архитектура all

/usr/lib/nodejs/wrappy/package.json
/usr/lib/nodejs/wrappy/wrappy.js
/usr/share/doc/node-wrappy/README.md
/usr/share/doc/node-wrappy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-wrappy/copyright