Списък на файловете в пакета node-parse-filepath в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/node-parse-filepath/README.md
/usr/share/doc/node-parse-filepath/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-parse-filepath/copyright
/usr/share/nodejs/parse-filepath/index.js
/usr/share/nodejs/parse-filepath/package.json