Списък на файловете в пакета node-jquery-ujs в bullseye, архитектура all

/usr/lib/nodejs/jquery-ujs/package.json
/usr/lib/nodejs/jquery-ujs/src/rails.js
/usr/share/doc/node-jquery-ujs/README.md
/usr/share/doc/node-jquery-ujs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-jquery-ujs/copyright