Списък на файловете в пакета node-ansi-styles в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/node-ansi-styles/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-ansi-styles/copyright
/usr/share/doc/node-ansi-styles/readme.md.gz
/usr/share/nodejs/ansi-styles/index.d.ts
/usr/share/nodejs/ansi-styles/index.js
/usr/share/nodejs/ansi-styles/package.json