Списък на файловете в пакета libjnr-netdb-java в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/libjnr-netdb-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjnr-netdb-java/copyright
/usr/share/java/jnr-netdb-1.1.6.jar
/usr/share/java/jnr-netdb.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/jnr/jnr-netdb/1.1.6/jnr-netdb-1.1.6.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/jnr/jnr-netdb/1.1.6/jnr-netdb-1.1.6.pom
/usr/share/maven-repo/com/github/jnr/jnr-netdb/debian/jnr-netdb-debian.jar
/usr/share/maven-repo/com/github/jnr/jnr-netdb/debian/jnr-netdb-debian.pom