Списък на файловете в пакета libcommons-exec-java в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/libcommons-exec-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcommons-exec-java/copyright
/usr/share/java/commons-exec-1.3.jar
/usr/share/java/commons-exec.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/commons/commons-exec/1.3/commons-exec-1.3.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/commons/commons-exec/1.3/commons-exec-1.3.pom
/usr/share/maven-repo/org/apache/commons/commons-exec/debian/commons-exec-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/apache/commons/commons-exec/debian/commons-exec-debian.pom