Списък на файловете в пакета golang-github-leodido-ragel-machinery-dev в bullseye, архитектура all

/usr/share/doc/golang-github-leodido-ragel-machinery-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/golang-github-leodido-ragel-machinery-dev/copyright
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/errors.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/examples/example_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/examples/multiline.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/examples/newlines.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/go.mod
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/go.sum
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/parser/arbitrary_reader.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/parser/arbitrary_reader_test.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/parser/fsm.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/parser/parser.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/parser/reader.go
/usr/share/gocode/src/github.com/leodido/ragel-machinery/parser/state.go