Списък на файловете в пакета dns-root-data в bullseye, архитектура all

/usr/share/dns/root.ds
/usr/share/dns/root.hints
/usr/share/dns/root.hints.sig
/usr/share/dns/root.key
/usr/share/doc/dns-root-data/changelog.gz
/usr/share/doc/dns-root-data/copyright