Списък на файловете в пакета python3-tomli в bullseye-backports, архитектура all

/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-1.2.2.dist-info/INSTALLER
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-1.2.2.dist-info/METADATA
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-1.2.2.dist-info/RECORD
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-1.2.2.dist-info/REQUESTED
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli-1.2.2.dist-info/direct_url.json
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/__init__.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/_parser.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/_re.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/_types.py
/usr/lib/python3/dist-packages/tomli/py.typed
/usr/share/doc/python3-tomli/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python3-tomli/changelog.gz
/usr/share/doc/python3-tomli/copyright