Списък на файловете в пакета pinentry-gtk2 в bookworm, архитектура s390x

/usr/bin/pinentry-gtk-2
/usr/share/doc/pinentry-gtk2/AUTHORS
/usr/share/doc/pinentry-gtk2/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pinentry-gtk2/NEWS.gz
/usr/share/doc/pinentry-gtk2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pinentry-gtk2/changelog.gz
/usr/share/doc/pinentry-gtk2/copyright
/usr/share/man/man1/pinentry-gtk-2.1.gz