Списък на файловете в пакета lighttpd-mod-mbedtls в bookworm, архитектура s390x

/etc/lighttpd/conf-available/10-mbedtls.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_mbedtls.so
/usr/share/doc/lighttpd-mod-mbedtls