Списък на файловете в пакета default-jdk в bookworm, архитектура s390x

/usr/share/doc/default-jdk