Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-lua в bookworm, архитектура armel

/etc/lighttpd/conf-available/10-magnet.conf
/usr/lib/lighttpd/mod_magnet.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-lua