Списък на файловете в пакета exfat-fuse в bookworm, архитектура armel

/sbin/mount.exfat-fuse
/usr/share/doc/exfat-fuse/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/exfat-fuse/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/exfat-fuse/changelog.gz
/usr/share/doc/exfat-fuse/copyright
/usr/share/man/man8/mount.exfat-fuse.8.gz