Списък на файловете в пакета lighttpd-modules-mysql в bookworm, архитектура amd64

/usr/lib/lighttpd/mod_vhostdb_mysql.so
/usr/share/doc/lighttpd-modules-mysql