Списък на файловете в пакета node-file-sync-cmp в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/node-file-sync-cmp/README.md
/usr/share/doc/node-file-sync-cmp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-file-sync-cmp/copyright
/usr/share/nodejs/file-sync-cmp/index.js
/usr/share/nodejs/file-sync-cmp/package.json