Списък на файловете в пакета node-buf-compare в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/node-buf-compare/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/node-buf-compare/copyright
/usr/share/doc/node-buf-compare/readme.md
/usr/share/nodejs/buf-compare/index.js
/usr/share/nodejs/buf-compare/package.json