Списък на файловете в пакета libokhttp-signpost-java в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/libokhttp-signpost-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libokhttp-signpost-java/copyright
/usr/share/java/okhttp-signpost-1.1.0.jar
/usr/share/java/okhttp-signpost.jar
/usr/share/maven-repo/se/akerfeldt/okhttp-signpost/1.1.0/okhttp-signpost-1.1.0.jar
/usr/share/maven-repo/se/akerfeldt/okhttp-signpost/1.1.0/okhttp-signpost-1.1.0.pom
/usr/share/maven-repo/se/akerfeldt/okhttp-signpost/debian/okhttp-signpost-debian.jar
/usr/share/maven-repo/se/akerfeldt/okhttp-signpost/debian/okhttp-signpost-debian.pom