Списък на файловете в пакета liblazymap-clojure в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/liblazymap-clojure/README.markdown
/usr/share/doc/liblazymap-clojure/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblazymap-clojure/copyright
/usr/share/java/lazymap-3.1.1.jar
/usr/share/java/lazymap.jar
/usr/share/maven-repo/de/kotka/lazymap/3.1.1/lazymap-3.1.1.jar
/usr/share/maven-repo/de/kotka/lazymap/3.1.1/lazymap-3.1.1.pom
/usr/share/maven-repo/de/kotka/lazymap/debian/lazymap-debian.jar
/usr/share/maven-repo/de/kotka/lazymap/debian/lazymap-debian.pom