Списък на файловете в пакета googler в bookworm, архитектура all

/usr/bin/googler
/usr/share/doc/googler/README.md.gz
/usr/share/doc/googler/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/googler/changelog.gz
/usr/share/doc/googler/copyright
/usr/share/man/man1/googler.1.gz