Списък на файловете в пакета fonts-open-sans в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/fonts-open-sans/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-open-sans/copyright
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-Bold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-BoldItalic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-CondBold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-CondLight.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-CondLightItalic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-ExtraBold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-ExtraBoldItalic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-Italic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-Light.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-LightItalic.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-Regular.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-Semibold.ttf
/usr/share/fonts/truetype/open-sans/OpenSans-SemiboldItalic.ttf