Списък на файловете в пакета darkmint-gtk-theme в bookworm, архитектура all

/usr/share/doc/darkmint-gtk-theme/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/darkmint-gtk-theme/copyright
/usr/share/doc/darkmint-gtk-theme/userContent.css
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Arrows/arrow-down.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Arrows/arrow-insens.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Arrows/arrow-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Arrows/arrow-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Arrows/arrow-up.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Buttons/button-insensitive.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Buttons/button-normal-chrome.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Buttons/button-normal-or.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Buttons/button-normal.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Buttons/button-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/check1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/check2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/check3.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/check4.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/check5.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/check6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/option1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/option2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/option3.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/option4.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/option5.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Check-Radio/option6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Frame-Gap/frame-gap-end.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Frame-Gap/frame-gap-start.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Frame-Gap/frame.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Handles/handle-h.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Handles/handle-v.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Lines/line-h.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Lines/line-v.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ListHeaders/list_header-insens.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ListHeaders/list_header-or.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ListHeaders/list_header-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ListHeaders/list_header-pressed.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ListHeaders/list_header.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Menu-Menubar/menu.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Menu-Menubar/menubar-item-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Menu-Menubar/menubar-item.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Menu-Menubar/menubar.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Others/null.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Others/ruler.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Panel/panel-bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Panel/panel-bg2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ProgressBar/progressbar-horiz-or.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ProgressBar/progressbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/ProgressBar/trough-progressbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Range/slider-horiz-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Range/slider-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Range/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Range/slider-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Range/trough-horizontal.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Range/trough-vertical.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/slider-horiz-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/slider-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/slider-vert-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/slider-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-down-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-down.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-left-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-right-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-up-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/stepper-up.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/trough-scrollbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Scrollbars/trough-scrollbar-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Shadows/shadow-in.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Shadows/shadow-out.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Shadows/text-entry.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Shadows/text.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Spin/spin-down-disable.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Spin/spin-down-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Spin/spin-down.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Spin/spin-up-disable.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Spin/spin-up-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Spin/spin-up.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-bottom-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-bottom-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-left-bottom.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-left-top.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-right-bottom.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-right-top.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-top-current.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-top-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/gap-top-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/notebook.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-bottom-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-bottom.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-left-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-right-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-top-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Tabs/tab-top.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/Toolbar/toolbar.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/WindowBg/1.jpg
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/WindowBg/2.jpg
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/WindowBg/6.jpg
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/WindowBg/6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/WindowBg/bg1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/WindowBg/windowbg.rc
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/gtkrc
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-2.0/panel.rc
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/border-passive.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/border-shadow.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/button-hover-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/button-hover.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/button-insensitive.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/button-normal-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/button-normal.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/check1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/check2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/check3.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/check4.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/check5.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/check6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/option1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/option2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/option3.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/option4.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/option5.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/check-radio/option6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/column-header-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/column-header-hover-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/column-header.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/handle-h.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/handle-v.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/line-h.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/line-v.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menu-bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menu-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar-item-active-old.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar-item-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar-item-border-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar-item-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar-item.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menubar.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/menuitem.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/panel-bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/panel-bg2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-bg-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-bg-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-border-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-border-vertical.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/progressbar-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scale/slider-horiz-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scale/slider-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scale/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scale/slider-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scale/trough-horizontal.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scale/trough-vertical.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-horiz-pre.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-vert-pre.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/slider-horiz-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/slider-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/slider-vert-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/slider-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-down-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-down.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-left-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-right-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-up-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper-up.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/stepper.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/trough-scrollbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/scrollbars/trough-scrollbar-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/slider-horiz-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/tab-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/tab-top-active-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/tab-top-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/tab-top-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/tab-top.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/toolbar.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/toolbar2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/darkelements/trough-progressbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/gnome-applications.css
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/gtk-widgets-overrides.css
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/gtk-widgets.css
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/gtk.css
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.0/settings.ini
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/border-passive.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/border-shadow.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/button-hover-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/button-hover.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/button-insensitive.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/button-normal-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/button-normal.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/check1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/check2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/check3.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/check4.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/check5.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/check6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/option1.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/option2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/option3.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/option4.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/option5.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/check-radio/option6.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/column-header-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/column-header-hover-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/column-header.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/handle-h.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/handle-v.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/line-h.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/line-v.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menu-bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menu-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar-item-active-old.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar-item-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar-item-border-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar-item-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar-item.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menubar.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/menuitem.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/panel-bg.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/panel-bg2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-bg-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-bg-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-border-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-border-vertical.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/progressbar-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/resize-grip.svg
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scale/slider-horiz-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scale/slider-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scale/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scale/slider-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scale/trough-horizontal.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scale/trough-vertical.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-horiz-pre.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-vert-pre.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/scroll-thumb-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/slider-horiz-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/slider-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/slider-vert-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/slider-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-down-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-down.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-left-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-right-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-right.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-up-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper-up.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/stepper.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/trough-scrollbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/scrollbars/trough-scrollbar-vert.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/slider-horiz-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/slider-vert-prelight.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/switch/switcher-off.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/switch/switcher-on.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/tab-left.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/tab-top-active-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/tab-top-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/tab-top-border.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/tab-top.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/toolbar.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/toolbar2.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/darkelements/trough-progressbar-horiz.png
/usr/share/themes/DarkMint/gtk-3.20/gtk.css
/usr/share/themes/DarkMint/index.theme
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-close-focused-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-close-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-close-pressed.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-close-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-maximize-focused-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-maximize-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-maximize-pressed.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-maximize-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-menu-focused-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-menu-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-menu-pressed.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-menu-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-minimize-focused-active.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-minimize-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-minimize-pressed.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/button-minimize-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-bottom-left-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-bottom-left-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-bottom-mid-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-bottom-mid-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-bottom-right-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-bottom-right-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-left-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-left-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-right-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/frame-right-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/metacity-theme-1.xml
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/metacity-theme-3.xml
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/titlebar-left-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/titlebar-left-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/titlebar-mid-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/titlebar-mid-unfocused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/titlebar-right-focused.png
/usr/share/themes/DarkMint/metacity-1/titlebar-right-unfocused.png